За нас

“ЕФЕКТ БИЛД” ЕООД разполага с отлична материална техническа база за изпълнение на изискванията на пазара за високо качество на строителство, строители и други.

Списъчният състав на работници и служители в “ЕФЕКТ БИЛД” ЕООД към 01.05.2014 г. е 50 човека, в това число:

  • 2 Строителни инженери
  • 4 Строителни техници
  • 39 Квалифицирани работници
  • 5 Административен персонал