Промишлено строителство

Други обекти

  • Фабрика за бои “Селт “ Пловдив – 2500 м2 – срок на изпълнение – 4 месеца
  • Склад за суровини и хим. продукти Девня 1140м2- Индустриалкомлект Пловдив – срок на изпълнение – 4 месеца
  • Казино к.к. Сл. Бряг – 1300м2 – „Асрар казино груп” София – срок на изпълнение 4 месеца
  • Склад за пакетиране на майонеза и минерална вода Варна – срок на изпълнение – 6 месеца
  • Промишлени сгради в Пловдив – Металстрой АД, Ем Ви Ел ЕООД, Биомашиностроене АД