Техника

Фирмата разполага със собствена специализирана механизация,инвентар и строителна техника и транспорт:

  • Кулокран – 3 броя
  • Машини за мазилки и замазки
  • Инвентарни кофражи за 5000 м2
  • Машини за рязане с диамантинови дискове
  • Машини за шлайфане бетони
  • Пробивно къртачни машини
  • Инвентарни скелета и оборудване към тях
  • Фургони, хаспели и други необходими за извършване на строителни дейности на фирмата